Regulamin I Letni turniej Monta Oldboyów i Oldboyek

I. ORGANIZATOR TURNIEJU
II. TERMIN TURNIEJU
III. MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU
IV. ZGŁOSZENIA
V. UCZESTNICTWO
VI. ZASADY ROZGRYWEK
VII. ZASADY SKŁADANIA PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I ZAŻALEŃ
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem turniejów jest Pasbud Roman Roszkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46b m 40, 04-294 Warszawa. Turnieje rozgrywane będą w MONTA Beachball & More w Warszawie (00-468) przy ul. Zaruskiego 12.

II. TERMIN TURNIEJU: 16-17.09.2017

III. MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU
MONTA Beachball & More w Warszawie (00-468) przy ul. Zaruskiego 12.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora pod adresem http://www.montaclub.com.pl.
2. W formularzu należy podać: imiona i nazwiska osób biorących udział w turnieju oraz dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu, oraz wybrać kategorię w, której startują zawodnicy.
3. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Wpisowe do każdego turnieju wynosi: 100 zł od pary.
5. Wpisowe można opłacić gotówką w dniu turnieju bądź przelewem na konto bankowe organizatora ( konieczność okazania powierdzenia wpłaty).

V. UCZESTNICTWO

1. Kategorie wiekowe
OLDBOYKI :
• Kategoria 75+
• Suma lat wynosi minimum 75 lat, gdzie młodsza zawodniczka drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 35 lat.
OLDBOYE
• Kategoria 80 +
• Suma lat wynosi minimum 80, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 35 lat.
• Kategoria 90 +
• Suma lat wynosi minimum 90, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 45 lat.
• Kategoria 100 +
• Suma lat wynosi minimum 100, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 50 lat.
• Kategoria 110 +
• Suma lat wynosi minimum 110, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone, bądź ukończy 55 lat.

2. Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej.
3. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.
4. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
5. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna, że zawodnik nie ma przeciwskazan zdrowotnych i bierze udział na wlasne ryzko.
6. Organizator zaleca aby zawodnicy biorący udział w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
8. Wykluczony jest udział zawodników kontuzjowanych oraz pod wpływem środków odurzających.
9. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
11. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora: www.montaclub.com.pl, mediach społecznościowych https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/, jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w obiekcie.
12. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać w formie pisemnej zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).
14. Drużyna, która spóźni się więcej niż 10 minut zostaje przegrana bez możliwości gry (walkower).

VI. ZASADY ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS".
2. Siatka męska zawieszona jest na wysokośći 242 cm.
3. Każda drużyna ma prawo do wzięcia jednego czasu w secie.

VII. ZASADY SKŁADANIA PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I ZAŻALEŃ

1. W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry.
2. Zgłoszenie protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry.
3. Protest musi być zgłoszony organizatorowi wyłącznie przez kapitana.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania go na conajmnije 24 godziny przed w przypadku złych warynków meteorologicznych.
2. Informacje o zmianach będa dostępne na stronie www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
4. Złe warunki meteorologiczne rozumiane są gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 14 stopni celciujsza bądź intensywnych opadów uniemożliwiającego rozegranie turnieju bądź jego kontunuacja.
5. Przerwanie turnieju ( z powodu złych warunków meteorologicznych).
6. W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez organizatora zawodów w porozumieniu z zawodnikami.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
9. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
10. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.